Các nghiên cứu lập quy hoạch, đề án BVMT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Các quy định và hướng dẫn được lãnh đạo VESDEC chủ trì:

1. Lập Quy định và các tiêu chuẩn môi trường của tỉnh Lâm Đồng, 1998 (UBND tỉnh Lâm Đồng).
2. Lập Quy định BVMT và các tiêu chuẩn môi trường của tỉnh Đồng Nai, 1998 (UBND tỉnh Đồng Nai).
3. Nghiên cứu xây dựng Chiến lược và Kế hoạch hành động và chương trình Bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre, 1998 (Tổng cục Bảo vệ Môi trường).
4. Nghiên cứu xây dựng Chiến lược và Kế hoạch hành động Bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai, 1998 (UBND tỉnh Đồng Nai).
5. Nghiên cứu xây dựng Chiến lược và Kế hoạch hành động xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm nghiêm trọng ở Đồng Nai, 2000 (UBND tỉnh Đồng Nai)..
6. Nghiên cứu xây dựng Chiến lược bảo vệ môi trường, kế hoạch hành động và các dự án ưu tiên bảo vệ môi trường tỉnh Long An, 2000-2001 (Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Long An).
7. Nghiên cứu xây dựng Kế hoạch hành động BVMT Thủ đô Hà Nội đến 2010, 2001-2002 (Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường TP Hà Nội).
8. Xây dựng Bộ tiêu chuẩn môi trường thành phố Hà Nội 2004, 2006 (Đề tài nghiên cứu cấp thành phố - Sở Khoa học Công nghệ TP Hà Nội).
9. Đề án xây dựng Chương trình Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương, 2006 – 2007 (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương).
10. Dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật Đánh giá tác động môi trường, 2007 (Bộ TNMT).
11. Nghiên cứu xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về chất lượng trầm tích và nước biển xa bờ, 2008-2009 (Bộ TNMT).
12. Nghiên cứu lập Quy hoạch BVMT tỉnh Thái Nguyên, 2009 – 2010 (Sở TNMT Thái Nguyên).
13. Nghiên cứu lập kế hoạch Hành động kiểm soát ô nhiễm tỉnh Thái Nguyên, 2009 (DANIDA, Bộ TNMT).
14. Dự án Quy hoạch các khu xử lý CTR TP Hải Phòng, 2010 (Sở Xây dựng Hải Phòng).
hành chính công trực tuyến
công khai minh bach
bản đồ covid
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây