Các đề tài cấp tỉnh, thành phố

(Do lãnh đạo VESDEC làm chủ nhiệm; đơn vị hợp đồng: sở KHCNMT và sở KHCN các tỉnh, TP)

1. Xây dựng và hoạt động mạng lưới giám sát (quan trắc) môi trường TP. Hồ Chí Minh, 1992 đến 2000 (đồng chủ nhiệm).
2. Nghiên cứu khả năng tự làm sạch các sông chính và đề xuất các biện pháp thoát, xử lý nước thải ở TP. Hồ Chí Minh, 1994-1996
3. Nghiên cứu độc tính sinh thái các loại nước thải công nghiệp điển hình ở khu vực TP. Hồ Chí Minh, 1994-1995
4. Khảo sát, nghiên cứu hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 1990-1994-1998.
5. Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường Côn Đảo 1995-1996
6. Nghiên cứu hiện trạng môi trường Khu công nghiệp Mỹ Xuân - Phú Mỹ, 1995-1996.
7. Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất biện pháp khống chế ô nhiễm môi trường Khu công nghiệp Biên Hoà, 1993-1994, 1995-1996.
8. Khảo sát, nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường tỉnh Sông Bé, 1994-1995.
9. Khảo sát, nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường TP. Đà Nẵng, 1994-1995.
10. Khảo sát, nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định, 1993-1994.
11. Khảo sát, nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi, 1994-1996.
12. Khảo sát, nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường tỉnh Gia Lai, 1994-1996.
13. Khảo sát, nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường tỉnh Hậu Giang 1990-1992.
14. Khảo sát, nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường vùng Gò Công, 1992-1994.
15. Khảo sát, nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường tỉnh Tiền Giang, 1994-1996.
16. Khảo sát, nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường tỉnh Trà Vinh, 1994-1996.
17. Khảo sát, nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường một số vùng trọng điểm ở tỉnh Kiên Giang, 1994-1996.
18. Khảo sát, nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường hồ Xuân Hương (Đà Lạt), 1995-1996.
19. Nghiên cứu các biện pháp quản lý và xử lý rác ở Sóc Trăng, 1996.
20. Khảo sát, nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường vùng ven biển tỉnh Bến Tre, 1996-1997.
21. Khảo sát, nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu, 1997-1998.
22. Khảo sát, nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường tỉnh Cà Mau, 1997-1999.
23. Nghiên cứu quy hoạch chất thải rắn sinh hoạt ở các huyện, thành phố tỉnh Đồng Nai, 1998.
24. Nghiên cứu đánh giá ô nhiễm các sông Đồng Nai, Sài Gòn do hóa chất độc hại và đề xuất biện pháp bảo vệ nguồn nước cấp TP Hồ Chí Minh, 1997-1998.
25. Nghiên cứu quy hoạch hệ thống các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở các huyện tỉnh Khánh Hòa, 1999.
26. Nghiên cứu xây dựng kế hoạch hành động bảo vệ nguồn nước lưu vực Đồng Nai, 1999.
27. Nghiên cứu xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường, kế hoạch hành động và các dự án ưu tiên bảo vệ môi trường tỉnh Long An, 1999-2000.
28. Nghiên cứu xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm nghiêm trọng ở Đồng Nai, 2000.
29. Nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc môi trường tỉnh Tiền Giang, 2000.
30. Nghiên cứu chất lượng nước biển Hồ- Pleicu, phục vụ cấp nước, 2000
31. Nghiên cứu cơ sở khoa học cải tạo môi trường lưu vực kênh Tham Lượng-Bến Cát- Vàm Thuật-Rạch Nước Lên, TP Hồ Chí Minh, 2001-2002.
32. Nghiên cứu hiện trạng môi trường, đề xuất quy hoạch và bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Long, 2002-2003.
33. Nghiên cứu hiện trạng môi trường, đề xuất quy hoạch môi trường tỉnh Bình Phước, 2003.
34. Nghiên cứu thống kê các nguồn ô nhiễm và đánh giá khả năng tiếp nhận chất thải của sông, rạch thành phố Cần Thơ, 2004-2005.
35. Nghiên cứu xây dựng kế hoạch hành động BVMT Thủ đô Hà Nội đến 2010, 2001-2002.
36. Nghiên cứu quy hoạch môi trường TP Hải Dương và đề xuất các biện pháp bảo vệ, 2002-2003.
37. Nghiên cứu xây dựng kế hoạch hành động BVMT Thủ đô Hà Nội đến 2010, 2001-2002.
38. Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phát triển bền vững cấp quốc gia của Việt Nam, 2002-2003.
39. Nghiên cứu phân vùng sinh thái và quy hoạch tổng thể môi trường TP Hải Phòng 2003-2004.
40. Nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn Hà Nội về chất lượng nước mặt, 2004.
41. Nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn Hà Nội về nước thải, 2006.
42. Nghiên cứu vùng chất lượng nước các sông kênh rạch khu vực TP Hồ Chí Minh theo chỉ số chất lượng nước (WQI) và đề xuất khả năng sử dụng, 2007-2008.
43. Nghiên cứu vùng chất lượng nước các sông kênh rạch khu vực TP Hà Nội theo chỉ số chất lượng nước (WQI) và đề xuất khả năng sử dụng, 2009-2010.
44. Dự án điều tra, khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên, 2008-2010
45. Dự án nghiên cứu xây dựng đề án bảo vệ và cải thiện môi trường vùng nông nghiệp và nông thôn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, 2011-2012
46. Dự án lập quy hoạch bảo vệ môi trường Thủ đô Hà Nội đến 2020, tầm nhìn 2030, 2012 (tham gia).
47. Dự án “Xây dựng đề án bảo vệ môi trường vùng nông nghiệp và nông thôn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, 2013.
48. Dự án “Nghiên cứu lập quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Tiền Giang đến năm 2020”, 2013.
49. Dự án lập báo cáo “Hiện trạng môi trường tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015”, 2014 -2015.
50. Dự án lập báo cáo “Xây dựng mô hình quản lý thí điểm chất thải bỏ chưa hóa chất bảo vệ thực vật một số xã chuyên canh chè, lúa và rau trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”, 2014 - 2015.
51. Dự án " Xây dựng chương trình đào tạo lãnh đạo cộng đồng cho quản lý môi trường hướng tới cộng đồng" tỉnh Long An.
52. Dự án “Hỗ trợ phát triển các mô hình thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 – 2020”.
hành chính công trực tuyến
công khai minh bach
bản đồ covid
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây