Mục tiêu hoạt động

Viện Khoa học Môi trường và Phát triển là tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập, hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ, Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ và các văn bản liên quan, chịu sự quản lý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Mục tiêu hoạt động của Viện:
1. Triển khai các hoạt động KH và CN về lĩnh vực bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước theo định hướng phát triển bền vững.
2. Cung cấp các dịch vụ có chất lượng cao về đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, quan trắc, giám sát môi trường, kiểm soát ô nhiễm cho các dự án, quy hoạch, kế hoạch, chương trình của Nhà nước, địa phương, các tổ chức, công ty trong, ngoài nước tại các tỉnh, thành phố cả nước và ở nước ngoài.
3. Góp phần phát triển nguồn lực chuyên gia về các ngành công nghệ môi trường, khoa học môi trường và phát triển bền vững của TP Hồ Chí Minh và Việt Nam.
hành chính công trực tuyến
công khai minh bach
bản đồ covid
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây